top of page

HABITATGE ENTRE MITGERES A VILANOVA D'ESCORNALBOU

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL
 

             -   EN FASE DE PROJECTE   -            
 

pbactual.jpg

PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL
 

peactual.jpg
p1actual.jpg

PLANTA TIPUS ESTAT ACTUAL
 

PLANTA ÀTIC ESTAT ACTUAL
 

p4_edited.jpg

PLANTA SOBRE ÀTIC PROJECTE

p1_edited.jpg

PLANTA BAIXA PROJECTE
 

p2_edited.jpg

PLANTA TIPUS PROJECTE
 

p3_edited.jpg

PLANTA ÀTIC PROJECTE
 

p5_edited.jpg

PLANTA COBERTA PROJECTE
 

a1_edited.jpg

FAÇANA  PROJECTE

a2_edited.jpg

SECCIÓ TRANSVERSAL  PROJECTE

a3_edited.jpg
a4_edited.jpg

FAÇANA  INTERIOR PROJECTE

SECCIÓ LONGITUDINAL  PROJECTE

IMG_20200716_174310.jpg
fletxa_line.png
bottom of page