top of page
IMG_2511.jpg


Som un estudi d'arquitectura, jove, inquiet i  amb la voluntat de treballar i col·laborar amb diferents professionals per tal d'adaptar-nos als projectes que sen's proposen, i poder donar sortida a tot tipus d'encàrrecs.

Lluny de crear un producte estandaritzat o bé que segueixi uns patrons estètics, per a 2.17ARQ, cada projecte i cada client obre un nou món de possiblitats a l'estudi, que ens permet conèixer amb profunditat les necessitats de cada encarrec i així, aconseguir-ne un resultat òptim.


L'estudi de materials, nous sistemes de generació d'energia, sensibilitat amb el medi ambient i la voluntat d'adaptació al client són algun dels principis que no podem ni volem perdre de vista cada cop que comencem a traçar els primers esboços dels projectes. L'equip està format per:

1van Fernández, Arquitecte 
7oni Ferré, Arquitecte
Yésica Luján Silvero, Arquitecta

Gemma Garcia, Arquitecta
Pau Torné, Estudiant 
Albert Pujol, Càlcul d'estructures

Col·laboradors:

Anton Pellicer - Enginyeria
Àfrica Caserras - Càlcul d'estructures
Windmill Structural Consultants - Estudis topogràfics i geotècnics
GeoTec - Estudis topogràfics i geotècnics
Josep Maria Delmuns - Càlcul d'instal·lacions

Lefitec Projectes - Serveis tècnics d'Enginyeria i Arquitectura

 

bottom of page